Cautare rapida
 • Strada Libertatii Nr. 220, Apahida, jud. Cluj

Informatii finantare 15000 lei gard electric

Am adunat cateva informatii care sa te ajute cu privire la ghidul de finantare a programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice.

Noi iti putem oferi pachet complet de gard electric impotriva animalelor salbatice, conceput special pentru nevoile tale, la suprafata de care dispui. Concepem impreuna un sistem de gard eficient pentru tine, in functie de suprafata necesara de imprejmuit, de tipul de animal de care vrei sa te protejezi.

Programul de finanțare pentru protejarea proprietăților împotriva animalelor sălbatice va începe marți 11.04.2023 și va dura două săptămâni.

Persoanele care doresc să își protejeze proprietățile de animalele sălbatice pot solicita finanțări de până la 15.000 de lei de la stat. Acești bani pot fi utilizați pentru instalarea de garduri electrice sau alte mijloace asemănătoare permise de lege.

Pentru a beneficia de această finanțare, proprietarii trebuie să îndeplinească anumite criterii, cum ar fi să aibă o proprietate situată într-o zonă cu prezența frecventă a animalelor sălbatice și să prezinte un plan detaliat de protecție a proprietății lor. De asemenea, trebuie să respecte toate reglementările și legile privind protecția animalelor sălbatice.

Persoanele fizice care îndeplinesc condițiile menționate mai sus vor putea solicita finanțare de la autorități pentru proiecte legate de achiziționarea și instalarea de sisteme. Cheltuielile eligibile includ costurile de achiziție și montare a sistemelor, precum și cheltuielile pentru informare și publicitate. În plus, în anumite condiții, taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile poate fi inclusă în finanțare. Este important de menționat că persoanele care au beneficiat deja de finanțare nerambursabilă din alte surse pentru același proiect nu vor fi eligibile pentru această finanțare.

Banii vor putea fi folositi pentru a cumpara echipamente pentru gard electric: generator de impulsuri, fir gard electric, izolatori inel gard electric, conectori fir, tija impamantare, panou solar, baterii, etc.

Vor putea aplia persoanele fizice care:

 • au domiciliul in Romania
 • dețin sau administrează imobilul sau terenul din proiect;
 • nu sunt înregistrate cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală, potrivit certificatului de cazier fiscal;
 • nu sunt înregistrate cu obligaţii de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat sau cele locale;
 • nu sunt condamnate pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • nu au beneficiat de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru acelaşi proiect.

Dosarul ce va trebui depus la AFM electronic trebuie să cuprindă:

 • cererea de finanțare;
 • actul de identitate valabil al solicitantului (reprezentantului legal sau persoanei împuternicite, după caz);
 • împuternicirea notarială/ actul administrativ – în situația în care cererea de finanțare este semnată de un împuternicit;
 • certificatul de cazier fiscal (nu mai vechi de 30 de zile);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local (nu mai vechi de 30 de zile);
 • documentul care să ateste dreptul de proprietate/administrare asupra terenului-imobil pentru care se solicită finanțare;
 • documentul emis de agenția județeană pentru protecția mediului/ primărie care să ateste faptul că imobilul-teren pe care se implementează proiectul se află în zonele populate cu animale din specii de faună sălbatică ori este amplasat pe traseele acestora;
 • documentul doveditor al deschiderii unui cont bancar.

 

 

Gasiti mai multe informatii despre acest ghid de finantare aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/266529